bureautheunissen.nl

Werkzaamheden die we o.a. kunnen leveren en/of waarbij we u kunnen begeleiden:

-Opstellen programma van eisen

-Bestaande toestand

-Schetsontwerp

-Definitief ontwerp

-Vooroverleg welstand en bestemmingsplan

-Bestemmingsplanwijziging / ruimtelijke onderbouwing

-Toetsen vergunningsvrij bouwen

-Uitwerken aanvraag omgevingsvergunning

-Sloopmelding of vergunning

-Milieumelding of vergunning

-Gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig gebruik

-Inritvergunning

-Watervergunning

-Agrarische bouwaanvraag en aanlegvergunning

-Technische tekeningen 1op100

-Principe detail 1op5

-Brandadvies

-Bouwbesluit toetsen o.a. EPC, EPN, daglicht, ventilatie berekening

-Constructie berekening en tekening

-Veiligheid en gezondheidsplan

-Werktekeningen 1op20 / 1op50

-Kozijntekeningen 1op20

-Details 1op5

-Werkplan

-Vluchtweg signaleringsplan / ontruimingsplan

-Technische omschrijving / bestek

-Offerte aanvraag / aanbesteding

-Bouwtoezicht / bouwbegeleiding / directievoering

-Bouwkundig advies nieuwbouw / verbouw

-Gebruik / exploitatie

Bij een aantal werkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van externe adviseurs en specialisten